Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy KLIKAGD.pl, działający pod adresem www.KLIKAGD.pl, prowadzony jest przez AGD24 Sp. z o.o. nr NIP 8522653337, KRS 0000766567, REGON 38231074700000 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Krakowskiej 61B 71-017 w Szczecinie.  
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SZ.XIII NS-REJ.KRS/730/19/698, kapitał zakładowy : 10 000 PLN.

Regulamin zawiera uregulowania organizacyjne serwisu. Jego akceptacja jest warunkiem użytkowania Sklepu Internetowego KLIKAGD.pl.


Informacje ogólne

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. 
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Korzystanie z serwisu

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.  
Zamówienia są przyjmowane przez:  
stronę sklepu - www.klikagd.pl  
adres e-mail - zamowienia@klikagd.pl 

*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora


Aby móc kupować w sklepie internetowym KLIKAGD.pl, należy zarejestrować się jako klient lub skorzystać z modułu jednorazowego zakupu.  
Użytkownik rejestrując się w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. KLIKAGD.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną. 
Klient może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Dążymy do jak najlepszej obsługi naszych Klientów, w związku z tym przystąpiliśmy do programu „Zaufane Opinie”. W związku z tym złożenie zamówienia jest równoważne z akceptacją zgody na uczestnictwo w programie.


Składanie zamówienia


1. Zamówienia można składać przez całą dobę. 
2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. 
3. Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia.  
4. Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do 14 dni roboczych.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po naszej stronie. 
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.  
7. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).  
8. W uzasadnionym przypadku, dla stałych klientów możliwe jest odroczenie płatności.  
9. Jeżeli korzystając z formy płatności "pobranie" klient nie pobierze paczki w terminie, ta możliwość płatności zostanie dla niego zablokowana.  
10. Dowodem zakupu jest Faktura VAT, lub Paragon 
11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 

Ceny i koszty przesyłki


1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• dostawa kurierem (przedpłata)
• dostawa kurierem (pobranie)
2. Termin dostawy od 7 do 14 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Paczek o wadze ponad 30kg (obowiązuje również waga gabarytowa) kurier nie wnosi.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy w dniu dostawy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem: telefon 505 965 283 lub 801 515 616, adres email: zamowienia@klikagd.pl lub produkt przed jego upływem na adres: prosimy klientów o wcześniejszy kontakt, ponieważ adres zwrotu uzależniony jest od rodzaju asortymentu.
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: prosimy klientów o wcześniejszy kontakt, ponieważ adres zwrotu uzależniony jest od rodzaju asortymentu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku w którym nastąpiła zmiana w towarze w stosunku do produktu oryginalnego, wykonywana na ŻYCZENIE klienta. W szczególności wykonywanie otworów w zlewozmywakach na baterie i/lub dozowniki oraz korek automatyczny (otwory wykonywane przez producenta nie podlegają temu wyjątkowi), lub wstępne montowanie młynków do odpadów do zlewozmywaków, lub montowanie filtrów węglowych do okapów.
8. Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres: zamowienia@klikagd.pl
• listownie na adres AGD24 Sp. z o.o., Al. Piastów 8/2, 70-331 Szczecin
• dzwoniąc pod nr 505 965 283 lub 801 515 616
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Płatności

KLIKAGD.pl zobowiązuje się umożliwić w miarę możliwości jak najwięcej sposobów płatności. Wszystkie sposoby płatności są przedstawiane podczas składania zamówienia.  

W tej chwili możliwe jest:

 • płatność zwykłym przelewem 
 • płatność za pobraniem 
 • szybkie płatności imoje - Ing Bank Śląski
 • płatność kartą

Wpłaty prosimy kierować na konto:

ING 24 1050 1559 1000 0090 8089 7029

AGD24 Sp. z o.o.
Al. Piastów 8/2
70-331 Szczecin

Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.  
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

Gwarancja

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firma dostarczającą. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę.  
Czas trwania gwarancji określony jest w opisie towaru 


Regulamin rozpatrywania reklamacji

Każdą reklamację prosimy zgłaszam pod numerami telefonu 505 965 283 oraz 801 515 616 lub poprzez e-mail: zamowienia@klikagd.pl

Uwaga ! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. 

Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu 
Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, produkt może zostać odebrany w siedzibie firmy. W innym wypadku przy uznanej reklamacji zostanie wysłana na nasz koszt. 
Reklamacja nie uznana jest wysyłana na koszt osoby reklamującej. 
Reklamacje towaru będą rozpatrywane do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. KLIKAGD.pl zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu do 30 dni. 
Przesyłki reklamacyjne prosimy kierować na adres podany przez pracownika naszego sklepu z dopiskiem "REKLAMACJA". Reklamacje dotyczące dotyczące uszkodzenia podczas transportu muszą zostać zgłoszone w dniu odbioru przesyłki od kuriera, jednocześnie informujemy iż podstawą przyjęcia reklamacji będzie sprawdzenie w momencie odbioru w obecności kuriera przesyłki, oraz sporządzony protokół. Protokół musi zostać sporządzony w momencie odbioru przesyłki.

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem https://www.klikagd.pl (dalej: Sklep) formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych - AGD24 Sp. z o.o. nr NIP 8522653337,KRS 0000766567, REGON 38231074700000 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Krakowskiej 61B 71-017 w Szczecinie. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane i przetwarzane w przypadku dokonywania rejestracji i/lub zakupów w naszym Sklepie to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: biuro@klikagd.pl, lub telefonicznie pod numerem: 801 515 616. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub pod dane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu.

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia oraz wysyłania ankiet w celu oceny sklepu: Program Zaufanych Opinii prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o.

Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o cookies.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.klikagd.pl z siedzibą pod adresem al. Piastów 8/2, 70-331 Szczecin.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.klikagd.pl/webpage/pl/regulamin.html
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl